Etiket: evangelist

evangelist mealcilik

Evangelism ve Mealcilik akımı

Evanjelistler ile mealcilik akımının tıpatıp benzerliğini okuyacağınız bu yazı Fütuhatı Seyyid Muhammed Ruhi’nin ‘Medeniyet’ dersinden derlenmiştir.

Evangelizmin kuruluş aşaması, kurdukları ilahiyat merkezleri ve yetiştirdikleri sözde alimleri ve daha bir çok bilgiye ilgili videoyu dinleyerek ulaşabilirsiniz.

İyi okurlar.

Evanjelizm nedir?

Kendilerini Katoliklerden ve Ortodokslardan ayıran 4 maddesi var.

1- “Her evanjelik, evanjelik hareketin öğretilerini kabul etmek ile kendisinin yeniden doğmuş bir Hristiyan olduğunu kabul etmekte ve bu çerçevede diğer bütün Hristiyanlardan farklı bir konumda olduğunu kabul etmektedir. Yeniden doğmuş olmak nihai kurtuluş için olmazsa olmaz bir şarttır. Bu inanışa göre evanjelik olmayan diğer Hristiyanlar da tam olarak kurtuluş yolunda olanlar olarak kabul edilmez. Yeniden doğuş inancı bireysel dindarlığa ve ruhsal tecrübeye dayalı bir din anlayışına sahip olmak ile ilişkilidir.”

Yani işin özü şu; bir adamın evanjelik olması demek, bireysel olarak okuduğu kitabı anlayan, bireysel olarak Allah’a yönelen, bir başkasına boyun eğmeyen, kimseye biat etmeyen adamdır. Evanjelik budur.
Bizim mealciler de aynısını söylemiyorlar mı? Birisine biat etmek şirktir demiyor mu?
Resulullah’ın şefaati yoktur demiyor mu?  Evanjelikler de aynı şeyi söylüyor.
Bir de bir. Geldik ikinci maddeye.

2- “Evanjelikler dinde kutsal kitabı temel referans olarak kabul etmektedirler.”

Yani Hazreti İsa bile söylese önemli olan kitaptır.
Şimdikiler de onu demiyor mu?
“Sünnete bakma Kuran var o bize yeter.”
Sünnetin ifade ve beyanatları anca aklına yatarsa. Çünkü cümlenin devamı şöyle; “Kutsal kitap okumalarında evanjelikler büyük ölçüde literalisttirler. Dolayısıyla kutsal metinlerin alegorik anlaşmasına mesafeli durmaktadır.“

Yani tefsir yasaktır. Alegorik anlayış demek tefsir demektir. Onlar fıkıhçılarına apolojist derler, bizler fıkıhçı deriz.
Yani evanjelist diyor ki; “Kardeş benim bir tane kitabım var, incil. Hazreti İsa bile söylese beni ilgilendirmez. Hiçbir zaman hiçbir tefsir de beni ilgilendirmez.”
Bizim içimizdeki hainler de, paralı askerler de aynısını söylemiyor mu?
“Kur’an’ın tefsiri olmaz; aç oku, inandığın gibi yaşa.”
Çünkü İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini okusa deli gibi şeyh arayacak.
Abdulkadir Geylani Hazretlerini tefsirini okusa gece gündüz Allah’tan af dileyecek;
“Yok mu bir zikir meydanı, zikretsem de o cemaatle beraber tertemiz olsam” diyecek.
İbni Arabinin tefsirini okuyabilse keşke, o zaman gecesini gündüzünü Allah’ın rızasına harcayacak.
O da diyor ki tefsirlere kapalıyız. Evanjelik böyle diyor ve hatta tefsir okumaları hep yasaklanmış.
Etti sana iki de iki.

3- Evanjelik arasında İsa Mesih’in yeryüzüne ikinci gelişi olarak bilinen ‘Parousia inancı’ oldukça etkilidir. Bu inanç bütün Hristiyanlarda temel olsa da, evangeliklerdeki durum şudur; eskatolojik beklentiler çok daha merkezi bir yer tutmakta ve kutsal kitapta bu inanç etrafında olacağı öngörülen olayların birebir olması beklenmektedir.

Anlatalım konunun ne olduğunu. Katolik ve Ortodokslardaki inanç şudur; bir İsa gelecek, bu geldiği zaman her şeyi derleyip toplayacak, bir araya getirecek. Evangelistler diyor ki, “İsa gelsin ya da gelmesin önemli değil (aslında İsa’nın gelişine inanmazlar bunu perdelerler) ama İsa’nın gelişi ile ilgili incilde beyan edilmiş olan (tahrif edilmiş olan incil) ayetler bize gösteriyor ki, bizler birebir İsa’nın gelişine hazır topraklar hazırlamak zorundayız.”

Yani “Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmemiz lazım ki İsevi anlayış gelsin ve yerleşsin. Bu savaşları buna göre vereceğiz.“
Kim en büyük evanjelist? George Bush. Topraklarda kan akıttı.
Bizim mealciler ile ilişkisi ne? Bizim mealciler ne diyor?
“Hazreti İsa’nın gelip gelmeyeceği şüpheli. Mehdi Aleyhisselam diye bir anlayış yok ama bizler O’nun gelecekmiş gibi bir hazırlık ve yaşam biçiminde olmamız lazım.”
Evangelizmin birebir tıpatıp aynısı.

4- “Evangelistler temsil ettikleri Hristiyan mesajının yayılmasına büyük önem verirler, misyonerliği İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişi öncesi mutlaka yapılması gereken küresel bir evanjelizm görevi olarak görür. Bu bağlamda oluşturdukları birçok kuruluş vasıtası ile faaliyetlerini yürütmeye devam ederler.”

Dünya çapında da 1600’e yakın okulları vardır. Bu işi okulları ile yaparlar. Ana merkezleri okullarıdır. Garip olan şudur; hayatını misyonerlik merkezinden harekete koymuş olan bir mezhebin Türkiye’de sadece bir tane kilisesi var. Somali’de 300’den fazla. Kenya’da 700-800 tane. Güney Afrika’da binlerce.
Türkiye’de yok. Acaba gerek mi yok? 
Onun yaptığı işi yapan birileri varsa gerek olmaz zaten.
Niye? 
Çünkü içimizdeki mealciler evanjeliklerin 4 maddesini zaten onlardan daha iyi yapıyorlar.
Ehlibeyte düşman, şeyhlere düşman ve nihayet Kur’an ayetlerine düşman olduklarını da göreceksiniz. Görmeden evvel uyanın. Diyecekler ki “Bu ayetler o dönemi ilgilendiriyor.”

Bir mümin bir evliyanın gönlünü kırarsa Allah’ın mescidinden feyz alamaz.
Yeryüzündekilere merhamet edin, gökyüzündekilerde size merhamet etsin.
Merhamet et, sevgi duy, muhabbetli ol.
Sen hem birilerinin kalbini kıracaksın, ezip geçeceksin, onların ölümünü bekleyeceksin, onlar ölse de biz kurtulsak diyeceksin, sonra da Allah’a ettiğin secdeden bir vecd bekleyeceksin.

Bir kadın dahi kocasının gönlünü kırsa bilerek isteyerek, özür dilemese bir hafta kıldığı namazdan bir şey anlamaz. Bir insan haram lokmayı bilerek isteyerek yese 40 gün kıldığı namazdan bir şey anlamaz. Bak bu insanın şahsi yaptıkları.
Allah hiçbir yere sığmaz, müminin kalbine sığar. O kalbi kırdıysan o kalbin içerisinde mekanen değil, hakikaten ve hikmeten Hazreti Allah’a doğru bir şey yapmış oluyorsun, bir fenalık yapmış oluyorsun, O’na baş kaldırmış oluyorsun. O’na hakaret etmiş oluyorsun çünkü bunlar Allah’ın şubeleridir. Allah’ın ipine sarılmış olan müslümanların aynı ipte beraber olması o zatlar ile mümkündür.
O zatların önündeki engel papazlar, evangelistler ve mealciler ve tasavvuf düşmanlarıdır.

Kaynak: Fütuhatı Seyyid Muhammed Ruhi

balık burcu, balık burcu aşk, balık burcu günlük, balık burcu hangi ay, balık burcu insanı, balık burcu kadını, balık burcu özellikleri, balık burcu özellikleri kadın, balık burcu tarihleri, balık burcu yorumu, balık burcu, balık burcu aşk, balık burcu erkeği, balık burcu günlük, balık burcu hangi ay, balık burcu insanı, balık burcu özellikleri, balık burcu özellikleri erkek, balık burcu tarihleri, balık burcu yorumu

BALIK BURCU KADIN ÖZELLİKLERİ

BALIK BURCU KADINLARININ TÜM ORTAK ÖZELLİKLERİ HAYAT VE GEÇİM Yaşamları devamlı de­ğişir. Bazen iyi bazen …

balık burcu, balık burcu aşk, balık burcu günlük, balık burcu hangi ay, balık burcu insanı, balık burcu kadını, balık burcu özellikleri, balık burcu özellikleri kadın, balık burcu tarihleri, balık burcu yorumu, balık burcu, balık burcu aşk, balık burcu erkeği, balık burcu günlük, balık burcu hangi ay, balık burcu insanı, balık burcu özellikleri, balık burcu özellikleri erkek, balık burcu tarihleri, balık burcu yorumu

BALIK BURCU ERKEK ÖZELLİKLERİ

BALIK BURCU ERKEKLERİNİN TÜM ORTAK ÖZELLİKLERİ HAYAT VE GEÇİM: Balık burcunun erkek­leri umumiyetle orta direk …

kova burcu, kova burcu aşk, kova burcu günlük, kova burcu hangi ay, kova burcu insanı, kova burcu kadını, kova burcu özellikleri, kova burcu özellikleri kadın, kova burcu tarihleri, kova burcu yorumu,kova burcu, kova burcu aşk, kova burcu erkeği, kova burcu günlük, kova burcu hangi ay, kova burcu insanı, kova burcu özellikleri, kova burcu özellikleri erkek, kova burcu tarihleri, kova burcu yorumu

KOVA BURCU KADIN ÖZELLİKLERİ

KOVA BURCU KADINLARININ TÜM ORTAK ÖZELLİKLERİ HAYAT VE GEÇİM: Kova burcu hanımları­nın yaşamları güzel geçer. …