Etiket: <span>harflerin özellikleri</span>

Seslerin ve harflerin özellikleri

SESLERİN ve HARFLERİN ÖZELLİKLERİ

Büyük Harf ve küçük harflerin enerjileri birbirine yakın olmak­la beraber isimlerin baş harfleri kişinin karakteristiğinde çok daha baskın bir konumdadır. Harflerin analizi konusunda bilgi sahibi olmanız dileğiyle.

A Harf Analizi

Kişiye liderlik özellikleri yükler. Keşfetme ve orijinal yaşam sürme merakı verir. Sağlam iradeli ve mücadeleci olurlar. Namus ve erdem özellikleri verir. Algılaması yüksek, atılgan, ener­jiye sahip ve mantıklı davranışlarda bulunurlar. İsimlerinde düşük enerjili harf yoksa Aşk enerjisini çekerler. Sürekli zirveye çıkıp zir­vede kalmak isterler. Kan hastalıklarına, üreme organlarına ve idrar yollarına dikkat etmelidirler.

Hükmedici ve yönlendirici özellikler verir. Atılgan ve enerjik yapıya sahiptirler. İsmin içerisinde birden fazla ‘a’ harfi varsa çalışkan, sadakatli ve verimli bir enerji verir. Maceraseverlik enerjisi de sağlar.

B Harf Analizi

Hayat gücünü ifade eder, kişiye yaşam coşkusu verir. Be­densel ve ruhsal olarak yüksek enerji verir. Başkalarının görüşlerine saygılı olurlar. Sezgileri kuvvetli, iç gücü yüksek,sabırlı ve dirayetli yapıya sahiptirler, gizli melankolik olduklarından ken­dilerini üzecek durumlar yaratabilirler, buna rağmen iç enerjileri güçlüdür. Karşı cins tarafında üzüleceği deneyimlerle karşılaşa­bilirler. Erken evlenirlerse muhtemelen ayrılabilirler. Evlilik geç olursa daha sağlam bir ilişki kurabilirler. İsimde düşük enerjili harf yoksa bolluk ve bereket gelir. Enerjiyi kendi içlerine alırlar, dışarıya aralıklı enerji aktarımında bulunurlar. Boğaz enfeksiyonlarına, tiroidlerine ve böbreklerine dikkat etmelidirler.

Sağlığına düşkün, biraz ben merkezli, şüpheci ve kuşkucu bir yapıya sahip olabilirler. Dayanıklı, sabırlı, hafif melankolik, duygusal olabilirler. Birden fazla ‘b’ harfi varsa işlerinde daima bir yardımcı ya da ortak arayabilirler.

C Harf Analizi

Sevilmek ve değer görmek isterler bazen bu sebeple ken­dilerinden fazlasıyla ödün verebilirler. Hem fiziksel hem de manevi olarak güçlü ve iyimser bir yapıya sahip olabilirler. İdareci­lik özelliklerine sahip olabilirler. Önü açık, sanata meyilli, enerjisini hedeflere odaklayabilen, hayattan keyif almayı seven bir yapıları vardır. Güzel konuşurlar, ikna yetenekleri yüksektir. Kendisinden sonra gelen harflere yüksek enerji aktarırlar. Çevreleriyle genellikle uyum içerisindedirler. Akciğerlerine ve tiroidlerine dikkat etmeli­dirler.

Sanata karşı ilgilidirler. Konuşmaları etkilidir. İkna yetenekleri yüksektir. Birden fazla ‘c’ harfi varsa hayatta tüm iste­diklerine ulaşma olanakları yüksektir.

Ç Harf Analizi

Lüks ve konforlu yaşamaya düşkün, zevklerine önem ve­ren bu nedenle para gelse de çok harcayan, diğer harflerde olumlu enerji yoksa para tutamayan bir yapıya sahiptir. Seyahat et­mekten ve keyifli yaşam sürmekten hoşlanır. Yumuşak ve neşeli bir enerjiye sahiptirler. Akciğerlerine ve tiroidlerine dikkat etmelidir­ler. Hem fiziksel hem de manevi olarak güçlü ve iyimser bir yapıya İdarecilik özelliklerine sahip olabilirler.

Zevk ve safa içerisinde yaşamak ister, bu nedenle diğer harf­lerden olumlu etki almamışsa para gelir ve gider. Birden fazla ç harfi varsa hayatta tüm istediklerine ulaşma olanakları yük­sektir.

D Harf Analizi

Yaşamlarında maddi ve manevi sıkıntılar yaşasalar da ‘D’ harfinin gücüyle hepsinin üstesinden gelebilirler. Yavaş ve ağır davranışlar gösterebilirler. Biraz da ben merkezlidirler. Dira­yetli, başladığı işi bitirebilen, sabırlı ve üstün güçlere, yeteneklere sahip, hırslı, işinde başarıya çok önem veren, titiz bir yapıya sahiptir. İstemediği şeylere rahatlıkla hayır deyip karşı koyabilen bir yapıya sahiptir. Ani tepkiler verebilirler. Evrenden aldığı enerjiyi kendisi için kullanır. Mide ve sindirim sistemine, romatizmal rahatsızlıklara dikkat etmelidirler.

Realist ve çalışkan bir yapıları olabilir. İş başarısına önem veren, dayanıklı, özel güçlere ve yeteneklere sahip bir yapı­dır. Kendini düşünen biraz bencil yapıya sahip olabilirler.

E Harf Analizi

Güçlü bir zihne sahip olabilirler. Hafızaları güçlü olabilir. Konuşma yetenekleri ya da şarkı söylemeye karşı yetenek­li olabilirler. Konuşma ve ifade gereken tüm mesleklerde başarıyı yakalayabilirler. İkna güçleri kuvvetlidir. Sürekli çevrelerinden ilgi görmek isteyebilirler. İsimdeki diğer harfler yeterli derecede olum­lu enerjiye sahip değilse, yaşam deneyimlerinde üzüntü ve sevinci eş zamanlı yaşayabilme, sevinci kursağında kalma durumunu deneyimleme ihtimali olabilir. Enerjiyi yeterli kullanmaz, atak olamaz. Geçmişteki deneyimleri de unutmaz. Çok fazla fedakar ve verici olurlar. Bu durum onların hayal kırıklığına uğramalarına sebep ola­bilir. Kırılgan ve beklentili bir yapıya sahip olabilirler. Akciğer ve tiroidlerine dikkat etmelidirler.

Konuşma ve ifade gereken tüm mesleklerde başarıyı yakalayabilirler. İkna güçleri kuvvetlidir. Yeterli derecede enerjik ve atılgan yapıya sahip olamayabilirler. Üzüntü içerisinde kalarak kendilerini çaresiz hissedebilirler. Birden fazla ‘e’ harfi olursa tüm sanat dallarına karşı yetenekli olabilirler.

F Harf Analizi

Gözükara ve cesaretli bir yapıya sahip olabilir. Genelde ya­şamda hep büyük sorumluluklar yüklenebilirler ve aileleri­nin sorumlulukları genellikle üzerinde olabilir. Güvenilir bir yapıya sahiptir. Adaletli olmak önemlidir. Haksızlık durumla­rında tepkisel davranır. Güzel projeler üretir. Başarıyı yakalamak önemlidir. Kendilerine gelen enerjiyi farkında olmadan geri çevire­bilirler, bu da yaşamdaki fırsatları yeterli derecede kullanamamala­rına sebep olabilir. Kararsız bir yapıya sahip olabilirler. Sevdikleri zaman kendilerini çok kaptırabilir ve üzüntülü deneyimler yaşa­yabilirler. Ayrıldıklarında yaşam onlar için durabilir. Kara sevdaya yatkın olmakla beraber bir süre sonra ayağa kalkar tekrar yoğun aşkı deneyimleyecekleri ilişkiyi ararlar. Her türlü endokrin rahat­sızlığına açıktırlar. Özellikle timüs beziyle bağlantılı otoümmün yani bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler.

İyi huylu ve sorumluluk sahibi olurlar. Hak ve adalet duygu­ları gelişmiştir. Güzel projeler üretebilecek yaratıcı enerjiye sahiptir. Farkında olmadan fırsatları kaçırabilirler. İsmin içerisinde birden fazla T olursa yaşamdaki tüm engellerin üstesinden gelebi­lecek güce sahip olabilirler.

G Harf Analizi

Meraklı bir yapıları olup her olayı araştırabilirler ve derin düşüncelere dalabilirler. Müşkülpesent ve ayrıntıcı olabilir­ler. Dediğim dedik, inatçı bir yapıya sahiptir. Bazı durumlarda karşı­sındakine meydan okuyabilir. Gergin ve sinirli olabilir. Tepkisel dav­ranabilir. İsimde pozitif enerjili harfler yoksa kıskanç ve hırslı bir yapıya sahip olabilir. Genelde tuttuğu işi koparır ve başarıya ulaşır. Başkalarının duygularından ve isteklerinden ziyade kendi duygula­rı ve istekleri önemlidir. Biraz da bencil bir yapı sergiler. Sadece ya­kınlarına karşı verici davranır, bunu yaparken de beklenti içerisine girer. Romatoid artrit gibi eklem rahatsızlıklarına, akciğer ve tiroid rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler.

Kimseye muhtaç olmak istemez ve bunu da başarırlar.

İnatçı ve biraz kıskanç bir yapıya sahiptir. Kendi is­tekleri ön plandadır. Dünyevi olana daha çok değer verirler. Buna rağmen birden fazla ‘g-ğ’ varsa mistik konulara karşı meyilli olabi­lirler.

H Harf Analizi

Yaşamda önlerine çıkan engellerle mücadele eder, çok efor harcar ve sonunda başarıyı yakalarlar. Sevdikleri için her şeyi yapabilirler. Genelde sakin bir görünüm sergilemekle beraber iç dünyası çok hareketlidir. İçinde fırtınalar esse bile dışarıya beli: etmemeye çalışır. Maceraperest bir yapıya sahip olabilirler. Yaşam­da hep bir engelli koşu içerisindedir. Hak ettiği yeri bulmak için çok çalışmak zorunda kalır ve bazen de yaşamda zor deneyimler yaşar.

Yaşamda zorlu engellerle karşılaşsa bile yeteneklerini kul­lanarak bunların üstesinden gelebilirler. Bunun için herkesten fazla efor harcamaları gerekebilir. Kendinden önce gelmişse daha iyi enerjisini kullanabilir, kendinden önce gelen harfin enerjisiyle bağlantılı sorunlar yaşayabilir. Böyle durumlarda çalışarak ve engelleri aşarak başarıya ulaşabilir. Yaşamdan zor dersler alabilir. Sert ve güçlü bir enerjiye sahiptirler. Cilt, kemik, ek- em rahatsızlıklarına ve safra keselerine dikkat etmelidirler. Birden fazla ‘h’ varsa başarıyı yakalamak adına daha çok efor harcamaları gerekebilir.

I Harf Analizi

Güçlü ve sarsılmaz bir yapıya sahip olabilirler. Duygularını ifade etmekte zorluk çeker. İçine kapanık olma ihtimali yük­sektir. Duygularını içinde yaşar, aslında hassastır ama belli etmez, sorumluluk sahibidir ancak harekete geçmek için başkaları tarafından motive edilmesi gerekebilir. Cimri bir yapısı olabilir. Tiroide boğazla ilgili rahatsızlıklara ve mide-karaciğer rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler. Ne yazık ki ağır hastalıklara ve kazalara yatkın bir enerjiye de sahiptir.

Hoşgörülü, sempatik olurlar. Seyahat etmeyi severler. Ancak duygularını ifade edemez, bu nedenle dışarıya yeterli enerji veremezler.

İ Harf Analizi

Duygusal, duygularını ifade edebilen, eğer sanatla ilgileni­yorsa bunu sanatına yansıtabilen bir yapıya sahiptir. Sanat dışındaki iş yaşamında kırılgan ve hassas davranışlar gösterebilir. Sevgiyi ve ilgiyi hep karşıdan beklediği için ikili ilişkilerde mut­suzluğu deneyimleyebilir. Tiroid ve boğazla ilgili rahatsızlıklara ve mide-karaciğer rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler.

Hoşgörülü, sempatik olurlar. Seyahat etmeyi severler. Duygusal davranan ve duygularını ifade edebilen bir yapıları ola­bilir. Hoşgörülü olmalarına rağmen, çok hassas ve kırılgan yapıya sahiptirler.

J Harf Analizi

Liderlik özelliklerine sahip olabilir ve otoriter davranışlar gösterebilirler. Snob görünüşlü, ukala tavırlar sergileyen bir görünüm sergiler. Başkalarına yukarıdan bakıyormuş gibi bir havası olmakla beraber aslında içinde güvensizlik yaşar. Herkesle samimi olmaz, çok seçicidir. İsimde olumlu enerjili harfler yoksa çok kaprisli ve kıskanç olabilir. Bencil bir yapı sergileyebilirler. Ro­mantik olabilirler. Baştan çıkartmayı daha çok sevebilirler. Karaci­ğerine, bağırsaklarına ve hipofizle bağlantılı rahatsızlıklara dikkat etmelidirler.

Güçlü olurlar veya öyle gözükmeye özen gösterirler. Maddi ve I manevi olarak şanslı olabilirler. Manyetik etkileri güçlü olup çok cazibeli olabilirler. Aynı zamanda hafif ukala görünümlü, mesa­feli bir yapıları olabilir. Herkesle samimiyet kurmaz, seçicidir. Gü­vensizlik sorunu yaşayabilir. Bencil bir yapı sergileyebilirler. Kap­risli ve kıskanç olabilirler. Dünyevi hayat çok önemli olabilir.

K Harf Analizi

Büyük kitleleri etkileyebilecek manyetik güce sahip olabi­lirler. Etrafında insanları toplayabilirler ve güçleri birleşti­rebilirler, bu sayede başarıyı yakalayabilirler. Kariyerinde yükselen, şan ve şöhret yakalayabilen güçlü bir yapıları vardır. Birden patla­yan ve öfkelenen yapıya da sahip olabilirler. Utangaç gözükebilirler, aslında şehvetli bir yapıya sahip olabilirler. Endokrin sistemindeki tüm hormonlara ve sinir sistemine dikkat etmelidirler.

Mücadeleci yanları olabilir. Cesur, atak, atılgan ve güçlü bir enerjiye sahip olabilirler. Başarıya götüren, kariyer sağla­yan enerjik yapıları olabilir.

L Harf Analizi

Genelde popüler olma enerjisine sahiptirler. Biraz maymun iştahlı olabilirler. Bilgi sahibi olur ve yaşamda başarılı ola­bilirler. Güzel sanatlara ilgili, elle ilgili zanaat ile uğraşabilen ve bu alanlarda başarıyı yakalayabilen yapıya sahiptirler. Güzel şeylere sahip olmayı, güzelliklerle ilgili konularla ilgilenmeyi seven, sanat­çılık özelliklerine sahip olabilirler. Etrafına güzel enerjiler yayar. 29-31 yaşları civarında yaşayacakları önemli bir deneyim yaşamla­rını tekrar gözden geçirmelerine ve düzenlemelerine sebep olabilir. Boğaz, tiroid ve böbreklerine dikkat etmelidirler.

Sezgileri güçlü olur, iletişimde empati kurabilir ve başkaları­nın sorunlarına çözüm bulabilirler. Sorun çözme yeteneğine hip olabilirler. Güzel şeylere sahip olmayı seven, güzelliğe ve sa­lata özellikle el sanatlarına meyilli bir yapıya sahiptir. Kendisinden » nra gelen harfe güzel enerji taşır.

M Harf Analizi

İş, para ve aşk yaşamında başarı getiren üstün güçleri olan bir harftir. Sevilme ve değer görme arzuları çok güçlüdür karşılığım göremezlerse alıngan davranışlar gösterebilirler, mantıklı iradeli ve güçlüdür, konsantrasyon güçleri de gelişmiştir. Düşünerek ve bilinçli olarak hareket ederler. Akıllı ve zeki kişiler­dir. Mantıklı davranışlar gösterirler. İsimde olumsuz enerji içeren bir harf yoksa genellikle mal mülk sahibi ve zengin olurlar. Kendi­sinden sonra gelen harf zayıf değilse, çok güçlü enerjileri vardır ve ayakları yere sağlam basar. Göğüs, mide ve sindirim sistemine dik­kat etmelidirler.

Ruhsal ve fiziksel olarak güçlü olur, hemen her alanda da başarıyı yakalayabilirler. Akıllı ve zeki, mantıkla hareket eden ve mal mülk sahibi olabilecek kapasiteye sahiptirler.

N Harf Analizi

Organizatörlük yetenekleri çok yüksektir. Liderlik özelliği­ne sahip olabilirler. Bir radyo alıcısı gibidir ve etrafında­ki tüm enerjilerden etkilenebilirler. Hem duygusal hem mantıksal davranışlar gösterebilirler. Bu nedenle mantık ve duygu karmaşası yaşayabilir ancak özel güçlere ve yeteneklere sahip olduğu için için­de bulunduğu durumu hemen netleştirin Mükemmeliyetçi bir yapı­sı olabilir. Standartları yüksek olabilir. Sağduyulu davranır, mantıklı hareket ederler. Hoşgörülü olurlar. Sağlıklı olurlar. Yaratıcılık özel­likleri yüksektir ve özel güçlere sahiptirler. Evren tarafından des­teklenirler ve pek çok şey kendilerine kolayca akmaya başlar. Kalp ve omurilik rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler.

Dikkatlidirler ve uyanıktırlar. Kolay kolay aldatılmazlar. Duygu ve mantık dengesini kurana kadar kararsız davra­nışlar gösterebilir, dengeyi hemen bulup ani kararlar vererek harekete geçebilirler. Üstün güçlere sahiptirler, sağduyulu davranırlar, yaratıcı özellikleri vardır.

O Harf Analizi

Maddi ve manevi evren enerjisini kendilerine rahatlıkla çekerler, şanslı ama bencil olurlar. Gizliliği severler, yakın­larının bile bilmediği sırları vardır. Kimseyle paylaşmadıkları gizli dünyaları vardır. Duygularını belli etmekten kaçınırlar. Duygusuz­muş gibi görünebilirler. Göğüs, akciğer ve mide rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler. Evrenden maddi enerjiyi çekseler bile gelen para bereketli olmayabilir ve maddi sorunlar ve ailevi mutsuzluklar deneyimleyebilirler. Güçlü olmak önemli olabilir.

Duygularını gizlerler, biraz bencil bir yapıya sahiptirler. Gizemliliği severler. Gizemli olanı da severler. Maddi ve manevi güçlere sahip olabilirler. Manevi olarak güçlenecekleri deneyimler yaşayabilirler.

Ö Harf Analizi

Gizemli ve sihirli olana karşı meraklı olabilirler. Duygu­larını gizlerler, evrenden aldıkları enerjiyi yeterli derece kullanamazlar çünkü kendi düşünce kalıpları yüzünden kendilerini sabote ederler. İsimde olumlu enerji içeren harfler yoksa bencilce davranabilirler. Olayların olumsuz yönlerini görmeye meyillidirler. Yaşamlarından çok şikayet edebilirler. Gizemli bir yapıları olabilir düşük enerjiye sahip olabilirler. Yaşamda engellerle karşılaşabilir­ler. Göğüs, akciğer ve mide rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler.

Arzu ettiklerini yapmakta zorlanırlar aslında kendi kendi­lerini sabote ederler. Hafif bencil ve olumsuz düşüncelere sahip olabilirler. Gizemli olanı da severler. Maddi ve manevi güçlere sahip olabilirler. Manevi olarak güçlenecekleri deneyimler yaşaya­bilirler.

Çok tedbirli ve mükemmeliyetçi yapıları olabilir. Gizemli olana meraklı olabilirler ve genellikle de meraklı olurlar. Öngörüleri genellikle doğru çıkabilir. Sosyal statüye çok önem vere­bilirler. Girdikleri yerde saygınlık uyandırırlar, doğal liderlik özelleri vardır. Kendilerinden çok emindirler. Bu emin olma hali baş harflerinin ona güvenmesini sağlar. Parayı, lüksü çok severler. Genel zengin olurlar. Hırslı yapıya sahiptirler. Başarıyı yakalamak ister ve çok titizdirler. Biraz da bencildirler. Verdikleri kadar beklerler. Beklentili oldukları için karşılığını bulamazlarsa öfke ve ya kin duygusuna kapılabilirler. Karşı cins tarafında üzüleceği dönemlerle karşılaşabilirler. Boğaz, böbrek ve eklem romatizmasına dikkat etmelidirler.

P Harf Analizi

Öngörüleri yüksek olup mistik konulara da eğilimli olabi­lirler. Dönem dönem içlerine kapanabilirler. Hırslıdırlar ve istedikleri yerde saygınlık sağlarlar. Otoriter yapıları vardır, liderdir- Başarı odaklı, planlı hareket ederler. Genelde zenginliği yakalar. Bencilce davranışlar gösterebilirler.

R Harf Analizi

Hak hukuk önemlidir ve cesur yapıları sayesinde genellikle olaylara müdahale ederek hak yerini bulsun isteyebilir, bu alamda mücadele edebilirler. Zenginden alıp fakire vermeye eğilimli olabilirler. İnatçı olup karşısındakine rest çeken davranışlarda bulunabilir. Sade olmayı severler. Karar verdiklerinde geri dönüp bakmazlar. Gösterişten uzak dururlar. Güvenilir ve saygın bir lider olabilirler. Karar verme aşamaları uzun sürer ve bazen kararsız olarak nitelendirilirler. Karar verme aşamalarının uzun sürmesinin nedeni, emin olma isteğidir çünkü pişman olmaktan ve yanlış yapmaktan çok korkarlar. Sert bir yapıya sahiptirler. Otori­ter görünüm sergiler. Haksızlığa tahammül edemeyebilirler ve bu “edenle öfkeli davranışlar gösterebilirler. Yaşamlarında aşk çok o remli bir yer tutabilir. Entelektüel ve zekidirler. Akciğer ve diğer endokrin rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler

Azimli ve hırslı olurlar, hep engellerle savaşır ama sonunda başarıyı yakalarlar ancak çok efor harcayabilirler. Tereddüt ve karar vermede zorlanan bir yapıları olabilir Pişman olmaktan ve hata yapmaktan korkabilirler. Yaşamda bazen zor dersler alabilirler. Sert bir enerji olmakla beraber kişinin ruhsal tekamülü için ciddi bir öğretmendir. Aşk hayatı yaşamlarında önemli bir yer tu­tabilir. Enerjiktirler ama kendileri yoracak kadar çok enerji harcayabi­lirler. İşleri için özel yaşamlarından çok fedakarlıkta bulunabilirler. Böylelikle yardımsever olmakla beraber ters bir davranışla karşılaşırlarsa sert ve kırıcı sözler söyleyebilirler. Bu sayede çok güzel projeler üretebilirler, hayal güçleri ve sanatsal yetenekleri güçlüdür. Para enerjisini kendilerine çekebilirler. Fazla hayal dünyasında yaşarlarsa gerçeklerden kopa­bilirler. Dengeyi kurduklarında başarıyı yakalarlar. Güzellik onlar için önemlidir. İsimde olumsuz enerji içeren harf varsa zorlu de­neyimler yaşayabilirler. Biraz bencil olabilirler. Sevdikleri zaman çok verici ve sadık olabilirler. Kemik, kas ve deri rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler. Kalp rahatsızlıklarında da dikkatli olmalıdırlar,

Güzel projeler üretirler, sanat yetenekleri yüksektir. Hayal dünyaları geniştir. Alışveriş dengesini tutturamazlarsa ya­şamda zor deneyimler yaşayabilirler. İhtiraslı ve gizemli olurlar.

S-Ş Harf Analizi

Bitmek tükenmek bilmeyen arzuları ve güçleri olabilir. Ener­jiktirler ama kendileri yoracak kadar çok enerji harcayabi­lirler. İşleri için özel yaşamlarından çok fedakarlıkta bulunabilirler. Yardımsever olmakla beraber ters bir davranışla karşılaşırlarsa sert ve kırıcı sözler söyleyebilirler. Çok güzel projeler üretebilen, aşk enerjisini kendine çekebilen, yaşamın keyfini çıkarmayı seven güçlü bir yapıya sahiptir. Neşeli davranan ve etrafına da neşe saçan enerjiye sahip olmakla beraber canları yanarsa acı ve kırıcı sözlerle tepki verebilirler. Şanı ve şöhreti, lüks hayatı seven genellikle de bu yaşama kavuşan yapıları olmakla beraber kendi başına kalmayı da çok sevebilirler. Bazı durumlarda da sosyal fobileri olabilir. Kemik, kas ve deri rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler.

Güzel projeler üreten, yaratıcı, neşeli, gücünü verimli kulla­nan bir kişiliktir. İhtiraslı ve gizemli olurlar.

T Harf Analizi

Duygularını ifade etmeyi istemeyen, ketum ve içe kapalı bir kimliği olmasına rağmen bazen beklenmeyen ani tepkiler gösterebilir. İçkiye bağımlılığı ya da belirli bir duyguya bağımlılı­ğı olabilir. Sakin, durağan ve ağır görünüm sergilerler. Ticaretten iyi anlarlar ve ticari yollarla para kazanmada başarılı olabilirler. Önemli ve yüksek mevkilere ulaşabilirler. Karaciğer, mide ve dolaaşım sistemlerine, tiroid rahatsızlıklarına dikkat etmelidirler. Kalp rahatsızlıkları konusunda da dikkatli olmalıdırlar. Lenf bezleri de hassas olabilir.

Ketum ve duygularını saklayan bir yapısı, kolay anlaşılama­yan kimliği vardır. Ticaretten anlayan ve ticarette kazanç sağlayabilen enerjiye sahiptirler. Ancak ismin içerisinde 2 adet ‘t’ yan yana gelirse büyük kazançların ardından iflas etmek ya da mevki­den düşmek söz konusu olabilir.

U Harf Analizi

Tüm seslerin içerisinden en yüksek enerjiyi alan harftir. Evrenden çok iyi enerji alır ve kendisi için kullanır. İşlerini ağırdan alıp ağır hareket edebilir. Telaşsızdır. Durgun bir görünüme sahip olabilir. Genelde neşelidir ve maddi ve manevi bolluğu ken­disine çeker. Sabırlı bir yapıya sahiptir. İşlerini erteleyebilir ama onunda işlerini en iyi şekilde yapar. Ailevi sorunlar yaşayabilir. Karaciğer ve hipofiz ile bağlantılı rahatsızlıklara dikkat etmelidirler.

Neşelidir ve rahat bir yaşantıya sahiptir. İşlerini ağırdan alsa da genellikle başarıyı yakalar. Sakin olmasından dolayı enerji onlara kolaylıkla akar.

Ü Harf Analizi

Genellikle üzüntüyü ve zorlu deneyimleri çağıran bir harf­tir. Zaman zaman şans enerjisi gelse bile genellikle olacak gibi olan işler son anda gerçekleşmeyebilir. Mutsuzluk ve sorun getiren bir enerjisi vardır.

Yaşamda engellemeler ve mutsuzluklar getiren bir enerjiye sahiptir.

V Harf Analizi

Evren enerjisini kendine çok iyi çeker, biraz vurdumduy­maz ve umarsızdır. Kendi bildiğini okur. Organizatörlük yetenekleri çok yüksektir. Liderlik özelliğine sahip olabilirler. Davranışlarında mantık ön plandadır. Aldığı yüksek enerji onu arzu ettiği şeylerde başarıya taşır. İnatçıdır. Özgürlüğe ve yeni heyecanlara olan ilgisinden dolayı ilişkilerinde umursamaz davranabilir ve bu yüzden sorunlar yaşayabilir. Üreme hormonları, kan dolaşımı ve beyin ile ilgili sorunlara dikkat etmelidirler.

Aklına koyduğunu yapar, başkalarının ne düşündüğü umurunda değildir. İnatçı ve dediğim dediktir. Evrenden aldığı yüksek enerji hedeflere ulaşmasını sağlar.

Y Harf Analizi

Geçmiş değerlere, gelenek ve göreneklere göre yaşar. Geç­miş deneyimleri unutmaz. Geçmiş deneyimlerin üzüntü­lerini tekrar tekrar yaşayabilir. Tüm bunlara rağmen güçlü ve da­yanıklı bir yapıya sahiptir. Zamanlamayı ve enerjiyi iyi kullanırlar. Bilimde ve ilimde başarılı olabilirler. Planlama ve organize etme ye­tenekleri çok yüksektir, bu nedenle çok sorumluluk yüklenebilir ve bu sorumlulukların altında yorulabilirler. Bluğ çağında yaşadıkları deneyimler onların güçlü bir yapıya sahip olmasına sebep olabilir. Tüm endokrin sistem ve romatizmal rahatsızlıklara dikkat etmeli­dirler.

Geçmiş deneyimleri unutmaz ve bu deneyimlerin üzüntü­lerini yaşar.

Z Harf Analizi

Bilgi edinmeye ve kendini geliştirmeye meraklıdır. Çok güç­lü enerjiye sahip bir harftir. Bilim alanında, akademik ka­riyer alanında başarılı olur. Çok titizdir. Kontrolcüdür, otoriter ve baskın bir yapısı vardır. Yakınlarına karşı çok yardımsever olup on­ların işlerine koşabilirler. Kendisine ters gelen durumlarda dili sivri olup acı ve kırıcı sözlerde bulunabilirler. Akıl ve zekâyı içeren güçlü bir enerjiye sahiptir. Doğru adımlarla yaşamına bolluk ve bereket getirir. İkili ilişkilerde kontrolcü davranışları yüzünden üzüntüler yaşayabilir. Aşk hayatında acı çekebilir. Güçlü olduğu için bunların da üstesinden gelir. Romatizmal ve bağışıklık sistemi rahatsızlıkla­rına dikkat etmelidirler

Bilgi edinmeye ve kendini geliştirmeye önem verir. Kontrol gücü ve baskın kimliktir, bu nedenle ikili ilişkilerde sorun ya­şayabilir. Çalıştığı alanda yükselir ve başarılı olur.

Papaz Büyüsü Medyum Elife Abla, Papaz Büyüsü Bozma Medyum Elife Abla 0541.232.2333,Medyum,Medyumlar,Ehli medyum, Papaz Büyüsü Medyum,Büyü Bozma

Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü Papaz büyüsü, bir medyum veya büyücü tarafından gerçekleştirilen bir tür sihir veya büyüdür. …

Aşk Büyüsü, Bağlama Büyüsü, Aşk Bağlama Büyüsü, Aşk ilişki Şifalandırma seansı, İlişki Şifalandırma 0541 232 23 33, Aşk ilişki Şifalandırma 0541 232 23 33,

Aşk Bağlama Büyüsü Medyum 0541.232.23.33, Medium in Physics

Aşk Büyüsü Aşk büyüsü, genellikle bir kişinin başka bir kişiye karşı  romantik duygular beslemesini sağlamak, …

Tılsım ile kısmet açma, Mum ile kısmet açma, VEFK ile kısmet açma,Kısmet açma büyüsü,Hayırlı biriyle evlenmek için kısmet açma,Şans için kısmet açma,Kısmet Açma

Havas İlmi ile Kısmet Açma

Fransa’da en çok Tercih edilen Medyum Elife Abla Kısmet Açma “Havas ilmi ile kısmet açma” genellikle …