Etiket: <span>zekayı artırmak için Fatiha suresi</span>

Fatiha suresi okunuşu, Fatiha suresi neden okunur, Fatiha suresi neye iyi gelir, hastaya okunan dua, tehlikeli bir anda okunan dua, evin malı bereketini artıran dua, her hayırlı işlerimizde okunacak olan dua, 313 Fatiha suresi neye iyi gelir, 40 Fatiha suresi okumak, 313 Fatiha suresi faziletleri, 125.000 Fatiha suresi okumak neye iyi gelir, zekayı artırmak için Fatiha suresi, her derde deva Fatiha suresi, itibar görmek için Fatiha suresi, her türlü isteğimizde okunan etkili dua,

Fatiha Suresi Okunuşu,Anlamı,Faziletleri, Fatiha Suresi Neye iyi Gelir?

FATIHA SURESİ VE FAZİLETLERİ

 

⭐ Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.Errahamânir’rahim.Mâliki yevmiddin .İyyâke na’budü ve iyyâke neste’in.İhdinessırâtel müstakîm.Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdübi aleyhim ve leddâllîn Amin.

 

⚡Fatiha suresi iki defa indirilmiştir. Biri sure digeri ise dua halindedir. Bu yüzden bayanlar özel günlerinde de okumaya devam edebilirler.

⚡Peygamber efendimiz’e (s.a.v) cebrail (a.s) namazı öğrettiğinde fatiha suresinide öğretmiştir ve abdes ile beraber namazı talim etmislerdir.

⚡Fatiha suresinin insanlara indirilme amacı ibadet ahlak esaslarını tam olarak talim ettiği için Tercümanü-l Kur-an Hz. Abdullah b. Abbas (ra) Kur-anın esası Fatihadır, Fatihanın esası da beslemedir demistir.

⚡Fatiha suresi cok değerli bir suredir her Müslümanın kalbindedir ve Fatihasız namaz olmaz.

⚡Peygamber efendimiz (s.a.v)  Fatiha yı sefaatçi alarak ne isterseniz Allah verir buyurmuştur. Fatiha suresi nazil olduğunda şeytan feryat etmiştir. Fatihayı okumak tüm dertlere şifadır.

⚡Her türlü dilek için öncelikle abdes alip iki rekat hacet namazı kılınır.

 

Ardından

100 “istiğfar”

100″Elhamdülillah”

100″Salavat” okunur ve niyet edilir. Devamında hergün (21) devam ederek 63 fatiha suresi okunur.

 

⚡Hasta olan bir bardak suya 40 defa okursa şifa olur.

⚡2 Rekat namaz kılınır her rekatta 7 fatiha 3 ihlas okunur. Sonra Rabbimizden hayırlı dileklerimizi ihlaslı bir şekilde isteriz.

⚡Hergün 100 fatiha okumayi adet edinen tüm sıkıntılarından kurtulur tüm kötü huylari onu terk eder.

⚡Tehlikeli bir anda 19 fatiha okuyan korunur.

⚡Sabah namazlarindan sonra 101defa fatiha okuyup ve arkasindan 101 defa ” Ya kâfi, Ya Gani, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak okuyup devamında ” Ya kâfi, Ya Muğni ağnina, ya fettah iflah lena bâbe rahmetike, ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l vesileti seyyidina Muhammedin aleyhis selatu vesselam” diye 3 kere okunur ummadığı yerden ummadığı mal mülk sahibi olur.

⚡Evine girmeden ihlas ve fatiha okuyanin evin mali bereketlenir.

⚡Yatmadan önce Fatiha , İhlas, Felak ve Nas sürelerini okuyup yüzümüzden omuzlarimızdan asaği sıvazlarsak konurunuz inşallah.

⚡1001 Fatiha mucizesi Fatiha suresini 1001 defa okumaya niyet edip her 100 defa da bir şu duayı okuayi okursak dileklerimiz kabul olur.

 

100 Fatihada bir kere okunacak olan dua:

Allahürrıme inni es-elüke Fethen mübinen ve nasran azizen safhan cemilen bi -hurmeti fatihatin futahatin meftûhatin min ilmi ummıi’l kitabı li-diniyyetin ittilâiyyetin il usûilih fi’l ğaybi Allahu lâtifun bi-ibadihi yerzuku men yeşau ve hüve’l kavuyyu’l aziz.

 

1001 Fatiha suresini okumayı tamamladıkdan sonra okunacak dua:

Allahumme ya cemial-Asvati ya mucibe’d Daavati ya âlime’s Sirri vel Hafiyyat. Bi-hakkı Súretil-Fatihati ve’l-Bakarati vel-En’ami ve bi-hakkı Kâf Hâ yâ Ayn Sâd ve bi-hakkı suretil-Fatihati ikdi hâceti fi hâzihis – Saati bi – Rahmetike ya Erhame’r- Rahimin.

 

⚡Fatiha suresi hayirli bir iş hayirli bir dilek için bir günde  313 defa veyahutta 3 gün icinde 1000e tamamlanarak okunabilir.

⚡Fatiha suresini yine hayirli bir hacetimiz için 40 gün ara vermeden günde 41 defa  mümkünse sabah namazlarının ardından okunması daha makbuldür mümkün olmazsa diger vakitlerdede okunabilir.

⚡Fatiha suresini günde 313 kere okuyan kişinin işleri yoluna girer, düsmana galip gelir, makam ve mevki sahibi olur, kötülüklerden korunur.

⚡Fatiha suresi her namazın her rekatında okunamak zorundadır. Hic vakitlerimizi kacirmaz tüm namazlarımızı kılarsak hergün 40 fatiha okumus oluruz.

⚡Namaz haricinde Fatiha suresi okuyacaksak 11 defa okumamızın cok faziletli olduğu söylenmiştir.

⚡Fatiha suresini Ölmüşlerimizin ardından her daim okuruz.

⚡Fatiha suresini yazip üzerimizdede taşıyabiliriz. Eğer duanın ağırlığını tasıyabilirsek dua bize kalkan olur.

⚡Fatiha suresi zehire şifadır.

⚡Tevrat, İncil ve Zebur da Fatiha suresinin benzeri bile indirilmemistir. Bu konu da Peygamber efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) yemin etmiştir.

⚡Her farz namazının ardından 25 Estağfurullah, 11 Ihlas 7 Fatiha 33 defa Peygamber efendimiz in ruhu şerifine salâvat okuyup ona ve evliyaullahların ruhuna hediye ederse Allah dileğini ve şifasını verir.

⚡ Fatiha suresi; istektir, münacattır, duadır.

⚡ 125.000 defa Fatiha suresi okuyana büyük faydaları vardır

⚡ Haceti dileği veya isteği olan sabah namazının ardından 41 defa Fatiha suresini okuyup Allah’tan ne isterse dileğine kavuşur

Ruhi bunalımda olan bir kişi Fatiha suresi yazılı kabın içerisin e su konulup eli yüzü yıkanılırsa şifa bulur içerse de sakinleşir

⚡ Fatiha suresini safran mis ve gül suyu karışımı ile yazıp bu yazı şu ile silinip içilirse duyduğunu unutmaz

⚡ Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer

⚡ Kişilerden itibar görmek ve zalim bir kişinin yüzüne karşı okunup üflenirse her türlü şerden Emin olur

Fatiha suresi her derde şifadır, SAM’DAN BAŞKA HER DERDE DEVADIR, Sam ise ölümdür.

Papaz Büyüsü Medyum Elife Abla, Papaz Büyüsü Bozma Medyum Elife Abla 0541.232.2333,Medyum,Medyumlar,Ehli medyum, Papaz Büyüsü Medyum,Büyü Bozma

Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü Papaz büyüsü, bir medyum veya büyücü tarafından gerçekleştirilen bir tür sihir veya büyüdür. …

Aşk Büyüsü, Bağlama Büyüsü, Aşk Bağlama Büyüsü, Aşk ilişki Şifalandırma seansı, İlişki Şifalandırma 0541 232 23 33, Aşk ilişki Şifalandırma 0541 232 23 33,

Aşk Bağlama Büyüsü Medyum 0541.232.23.33, Medium in Physics

Aşk Büyüsü Aşk büyüsü, genellikle bir kişinin başka bir kişiye karşı  romantik duygular beslemesini sağlamak, …

Tılsım ile kısmet açma, Mum ile kısmet açma, VEFK ile kısmet açma,Kısmet açma büyüsü,Hayırlı biriyle evlenmek için kısmet açma,Şans için kısmet açma,Kısmet Açma

Havas İlmi ile Kısmet Açma

Fransa’da en çok Tercih edilen Medyum Elife Abla Kısmet Açma “Havas ilmi ile kısmet açma” genellikle …