7 Uyurlar Kıtmir Duası ile Rızık, Bereket, Aşk, Bağlılık

Kıtmir Duası faydaları, Kıtmir duası ne için okunur, Kıtmir duası anlamı, Kıtmir Duası okuyanların yorumları, Kıtmir duası taşımak, Kıtmir duası kaç kere okunmalı, 7 uyurlar duası, Kıtmir duası büyüsü, Kıtmir duası tılsımı, Kıtmir duası nazar için, Kıtmir duası arzu edilene kavuşmak için, Kıtmir duası istediğin şeye kavuşmak için, Kıtmir duası bağlama tılsımı, Kıtmir duası rızık bereket için, 7 uyurlar duası bağlama tılsımı, Kıtmir duası kolyesi, Kıtmir duası vefki,

7 Uyurlar Kıtmir Duası ile Rızık, Bereket, Aşk, Bağlılık

Kıtmir Duası
“Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La ilahe illallahul melikül hakkul mubin.Muhammedün Resulullahi sadikul va’dil emin.
Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram.
Es’elüke ya rabbel arşıl azim.En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.
Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş.”

Kıtmir Duasının Meali
Ey Cebrail’in, İsrafil’in, Mikail’in, Azrail’in, İsmail’in, İshak’ın, İbrahim’in ve Yakup’un rabbi Yüce Allah’ım! Ey bereketleri indiren Kuran’ı, Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i indiren Rabbim. Kudret ve güç sahibi olan yüce Allah’ım! Yegane Melik ve hak olan Allah’tan başka ilah yoktur. Sözünde emin ve sadık olan Hz Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim ve Diri olan, Ey ikram ve celal sahibi! En büyük arşın sahibi, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sazenuş, Debernuş, Kefestetayuş, Yemliha, Kıtmir, Meselina, Mernuş, Mekselina (Ashab-ı Kehf isimleri)

Yedi uyurlar Kıtmir duası genellikle nazar duası olarak bilinmektedir halk arasında. Bu dua daire halinde ayet ve isimler yazılarak ortaya Kıtmir isminin yerleştirilmesi ile ortaya çıkar. 41 isminin dairenin ortasına yazılması ise onu diğer dualardan daha ayrı tutmak içindir. Yine dua içerisinde ashab-ı Kehf isimleri geçmektedir. Bu isimler ise; Mekselina, Mernuş, Yemliha, Meselina, Kefestetayuş, Debernuş, Sazernuş ve Kıtmir( bu çoban köpeğidir).

 

7 Uyurlar ve Kıtmir Duası Sırları

İstenilmeyen herhangi bir olaydan veya durumdan kurtulmak için,
Zenginliğe ulaşmak için,
Yangından kaçarak kurtulmak için,
Sürekli ağlayan çocukları susturmak veya sakinleştirmek için,
Ticaret veya tarım gibi alanlarda Rızık bereketin çok olması için,
Kötü ölümlerin önüne geçip hayırlı ölümleri sağlamak için,
Nazar, kem göz veya gelecek kötülüklerden kurtulmak için,
Bu dua tılsımını ev veya iş yerine asanların mekanlarına Rızık bereketlerini çoğaltmak için,
Eşler arasında tam bir bağlılık ve istenilmeyen durumun ortadan kalkması için,
Dualarınızın kabul olması için,
Arzu ettiğiniz işlerin gerçekleşmesi için,

Başımıza gelebilecek veya gelen kötülüklerden, felaketlerden, yaşadığımız fenalıklardan veya istemediğimiz bir durumdan kurtuluşa ermek için tavsiye edilen 7 Uyurlar Kıtmir duası kur’an-ı Kerim’de yer alan Kehf suresinin bir bölümünden oluşur. Cuma günleri okunması tavsiye edilen Kıtmir duası en çok sıkıntılı zamanların giderilmesi ve istenilen hedefe ulaşılması doğrultusunda, duaların kabul olması ve Arzu edilen işlerin gerçekleşmesi için okunduğu bilinmektedir.

Oldukça yaygın olan Kıtmir duası tılsımlarının günümüzde kolyeleri ve vef Bulunur. Bu kolyeleri takanlar nazarlardan korunur ve kötülüklerden uzak durur. Yine aynı şekilde Kıtmir duasının zevkini ev veya iş yerlerine asarlar mekanlarını yangınlardan ve kötülüklerden korur, işinde ticaretinde bereketi artar.

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar Kıtmir duasında ismi geçen Hz İsa’nın dininden olan ve dinlerini korumak için her şeyi geride bırakıp hicret ederek mağarada uyuyan 7 kişiden birinin köpeğinin adıdır. Yüce kitabımız kur’an-ı Kerim’de Kıtmir adındaki köpeğin Ashab-ı Kehf içerisinde olduğundan ona da değer vermiş ve cennete girenlerden olduğunu müjdesini vermiştir. Mağara ise Mersin Tarsus, Kahramanmaraş Afşin veya İzmir Selçuk bölgelerinden birinde olduğu rivayet edilir. Bu mağarada uyuyan 7 kişinin 309 yıl kadar uyuduğu rivayet edilerek ismi ise 7 UYUYANLAR mağarası olarak bilinir.

Deftere Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Spiritüel Rehberlik Medyum Elife Abla 0541.232.23.33,Etkili Ritüeller Medyum Elife Abla 0541.232.23.33,Yıldızname Danışmanlığı Medyum Elife Abla 0541.232.23.33

Spiritüel Rehberlik Medyum Elife Abla 0541.232.23.33

Spiritüel Rehberlik Ruhani yolculuklar ve içsel keşifler, insanların hayatlarında çok önemli bir role sahip olabilir. …

Aşk İlişki şifalandırma duası, AŞK İlişki şifalandırma ritüeli Reiki ile aşk ilişki şifalandırma, Bioenerji ile ilişki şifalandırma, Aşk İlişki şifalandırma nedir, Aşk İlişki şifalandırma meditasyonu, Aşk İlişki şifalandırma günah mı, Aşk İlişki şifalandırma nasıl yapılır, Aşk İlişki şifalandırma yorumları,

Aşk İlişki Şifalandırma Seansı(Verimli ve Etkilidir)

Aşk İlişki şifalandırma duası, AŞK İlişki şifalandırma ritüeli Reiki ile aşk ilişki şifalandırma, Bioenerji …

Kazadan korunmak için Felak suresi, bolluk bereket huzur için Felak suresi, dilek ve temenni için hayırlı kapılar açan dua, sihir ve büyü etkisiz hale getirmek için dua, 41 Felak suresine ne iyi gelir, sihir ve büyü için Felak suresi, kötü düşüncelerden kurtulmak için dua, kıskanç ve fesat kişilerden korunmak için dua, korku ve endişe için dua, rızık için Felak suresi, sizi çekemeyenlere karşı Felak suresi, 100 adet Felak suresi okumak, Felak suresi anlamı, Felak suresi okunuşu, Felak suresi okumak neye iyi gelir,

Felak Suresi Sırları, Fazileti, Felak Suresi Okumak Neye iyi Gelir?

FELAK SURESİ Bismillahirrahmanirrahim. Kul e’ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri gasikın izâ …