Etiket: <span>Kıtmir duası taşımak</span>

7 Uyurlar Kıtmir Duası ile Rızık, Bereket, Aşk, Bağlılık

Kıtmir Duası
“Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La ilahe illallahul melikül hakkul mubin.Muhammedün Resulullahi sadikul va’dil emin.
Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram.
Es’elüke ya rabbel arşıl azim.En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.
Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş.”

Kıtmir Duasının Meali
Ey Cebrail’in, İsrafil’in, Mikail’in, Azrail’in, İsmail’in, İshak’ın, İbrahim’in ve Yakup’un rabbi Yüce Allah’ım! Ey bereketleri indiren Kuran’ı, Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i indiren Rabbim. Kudret ve güç sahibi olan yüce Allah’ım! Yegane Melik ve hak olan Allah’tan başka ilah yoktur. Sözünde emin ve sadık olan Hz Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim ve Diri olan, Ey ikram ve celal sahibi! En büyük arşın sahibi, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sazenuş, Debernuş, Kefestetayuş, Yemliha, Kıtmir, Meselina, Mernuş, Mekselina (Ashab-ı Kehf isimleri)

Yedi uyurlar Kıtmir duası genellikle nazar duası olarak bilinmektedir halk arasında. Bu dua daire halinde ayet ve isimler yazılarak ortaya Kıtmir isminin yerleştirilmesi ile ortaya çıkar. 41 isminin dairenin ortasına yazılması ise onu diğer dualardan daha ayrı tutmak içindir. Yine dua içerisinde ashab-ı Kehf isimleri geçmektedir. Bu isimler ise; Mekselina, Mernuş, Yemliha, Meselina, Kefestetayuş, Debernuş, Sazernuş ve Kıtmir( bu çoban köpeğidir).

 

7 Uyurlar ve Kıtmir Duası Sırları

İstenilmeyen herhangi bir olaydan veya durumdan kurtulmak için,
Zenginliğe ulaşmak için,
Yangından kaçarak kurtulmak için,
Sürekli ağlayan çocukları susturmak veya sakinleştirmek için,
Ticaret veya tarım gibi alanlarda Rızık bereketin çok olması için,
Kötü ölümlerin önüne geçip hayırlı ölümleri sağlamak için,
Nazar, kem göz veya gelecek kötülüklerden kurtulmak için,
Bu dua tılsımını ev veya iş yerine asanların mekanlarına Rızık bereketlerini çoğaltmak için,
Eşler arasında tam bir bağlılık ve istenilmeyen durumun ortadan kalkması için,
Dualarınızın kabul olması için,
Arzu ettiğiniz işlerin gerçekleşmesi için,

Başımıza gelebilecek veya gelen kötülüklerden, felaketlerden, yaşadığımız fenalıklardan veya istemediğimiz bir durumdan kurtuluşa ermek için tavsiye edilen 7 Uyurlar Kıtmir duası kur’an-ı Kerim’de yer alan Kehf suresinin bir bölümünden oluşur. Cuma günleri okunması tavsiye edilen Kıtmir duası en çok sıkıntılı zamanların giderilmesi ve istenilen hedefe ulaşılması doğrultusunda, duaların kabul olması ve Arzu edilen işlerin gerçekleşmesi için okunduğu bilinmektedir.

Oldukça yaygın olan Kıtmir duası tılsımlarının günümüzde kolyeleri ve vef Bulunur. Bu kolyeleri takanlar nazarlardan korunur ve kötülüklerden uzak durur. Yine aynı şekilde Kıtmir duasının zevkini ev veya iş yerlerine asarlar mekanlarını yangınlardan ve kötülüklerden korur, işinde ticaretinde bereketi artar.

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar Kıtmir duasında ismi geçen Hz İsa’nın dininden olan ve dinlerini korumak için her şeyi geride bırakıp hicret ederek mağarada uyuyan 7 kişiden birinin köpeğinin adıdır. Yüce kitabımız kur’an-ı Kerim’de Kıtmir adındaki köpeğin Ashab-ı Kehf içerisinde olduğundan ona da değer vermiş ve cennete girenlerden olduğunu müjdesini vermiştir. Mağara ise Mersin Tarsus, Kahramanmaraş Afşin veya İzmir Selçuk bölgelerinden birinde olduğu rivayet edilir. Bu mağarada uyuyan 7 kişinin 309 yıl kadar uyuduğu rivayet edilerek ismi ise 7 UYUYANLAR mağarası olarak bilinir.

Papaz Büyüsü Medyum Elife Abla, Papaz Büyüsü Bozma Medyum Elife Abla 0541.232.2333,Medyum,Medyumlar,Ehli medyum, Papaz Büyüsü Medyum,Büyü Bozma

Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü Papaz büyüsü, bir medyum veya büyücü tarafından gerçekleştirilen bir tür sihir veya büyüdür. …

Aşk Büyüsü, Bağlama Büyüsü, Aşk Bağlama Büyüsü, Aşk ilişki Şifalandırma seansı, İlişki Şifalandırma 0541 232 23 33, Aşk ilişki Şifalandırma 0541 232 23 33,

Aşk Bağlama Büyüsü Medyum 0541.232.23.33, Medium in Physics

Aşk Büyüsü Aşk büyüsü, genellikle bir kişinin başka bir kişiye karşı  romantik duygular beslemesini sağlamak, …

Tılsım ile kısmet açma, Mum ile kısmet açma, VEFK ile kısmet açma,Kısmet açma büyüsü,Hayırlı biriyle evlenmek için kısmet açma,Şans için kısmet açma,Kısmet Açma

Havas İlmi ile Kısmet Açma

Fransa’da en çok Tercih edilen Medyum Elife Abla Kısmet Açma “Havas ilmi ile kısmet açma” genellikle …