Etiket: <span>Kıtmir duası tılsımı</span>

Kıtmir Duası faydaları, Kıtmir duası ne için okunur, Kıtmir duası anlamı, Kıtmir Duası okuyanların yorumları, Kıtmir duası taşımak, Kıtmir duası kaç kere okunmalı, 7 uyurlar duası, Kıtmir duası büyüsü, Kıtmir duası tılsımı, Kıtmir duası nazar için, Kıtmir duası arzu edilene kavuşmak için, Kıtmir duası istediğin şeye kavuşmak için, Kıtmir duası bağlama tılsımı, Kıtmir duası rızık bereket için, 7 uyurlar duası bağlama tılsımı, Kıtmir duası kolyesi, Kıtmir duası vefki,

7 Uyurlar Kıtmir Duası ile Rızık, Bereket, Aşk, Bağlılık

Kıtmir Duası
“Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La ilahe illallahul melikül hakkul mubin.Muhammedün Resulullahi sadikul va’dil emin.
Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram.
Es’elüke ya rabbel arşıl azim.En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.
Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş.”

Kıtmir Duasının Meali
Ey Cebrail’in, İsrafil’in, Mikail’in, Azrail’in, İsmail’in, İshak’ın, İbrahim’in ve Yakup’un rabbi Yüce Allah’ım! Ey bereketleri indiren Kuran’ı, Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i indiren Rabbim. Kudret ve güç sahibi olan yüce Allah’ım! Yegane Melik ve hak olan Allah’tan başka ilah yoktur. Sözünde emin ve sadık olan Hz Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim ve Diri olan, Ey ikram ve celal sahibi! En büyük arşın sahibi, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sazenuş, Debernuş, Kefestetayuş, Yemliha, Kıtmir, Meselina, Mernuş, Mekselina (Ashab-ı Kehf isimleri)

Yedi uyurlar Kıtmir duası genellikle nazar duası olarak bilinmektedir halk arasında. Bu dua daire halinde ayet ve isimler yazılarak ortaya Kıtmir isminin yerleştirilmesi ile ortaya çıkar. 41 isminin dairenin ortasına yazılması ise onu diğer dualardan daha ayrı tutmak içindir. Yine dua içerisinde ashab-ı Kehf isimleri geçmektedir. Bu isimler ise; Mekselina, Mernuş, Yemliha, Meselina, Kefestetayuş, Debernuş, Sazernuş ve Kıtmir( bu çoban köpeğidir).

 

7 Uyurlar ve Kıtmir Duası Sırları

İstenilmeyen herhangi bir olaydan veya durumdan kurtulmak için,
Zenginliğe ulaşmak için,
Yangından kaçarak kurtulmak için,
Sürekli ağlayan çocukları susturmak veya sakinleştirmek için,
Ticaret veya tarım gibi alanlarda Rızık bereketin çok olması için,
Kötü ölümlerin önüne geçip hayırlı ölümleri sağlamak için,
Nazar, kem göz veya gelecek kötülüklerden kurtulmak için,
Bu dua tılsımını ev veya iş yerine asanların mekanlarına Rızık bereketlerini çoğaltmak için,
Eşler arasında tam bir bağlılık ve istenilmeyen durumun ortadan kalkması için,
Dualarınızın kabul olması için,
Arzu ettiğiniz işlerin gerçekleşmesi için,

Başımıza gelebilecek veya gelen kötülüklerden, felaketlerden, yaşadığımız fenalıklardan veya istemediğimiz bir durumdan kurtuluşa ermek için tavsiye edilen 7 Uyurlar Kıtmir duası kur’an-ı Kerim’de yer alan Kehf suresinin bir bölümünden oluşur. Cuma günleri okunması tavsiye edilen Kıtmir duası en çok sıkıntılı zamanların giderilmesi ve istenilen hedefe ulaşılması doğrultusunda, duaların kabul olması ve Arzu edilen işlerin gerçekleşmesi için okunduğu bilinmektedir.

Oldukça yaygın olan Kıtmir duası tılsımlarının günümüzde kolyeleri ve vef Bulunur. Bu kolyeleri takanlar nazarlardan korunur ve kötülüklerden uzak durur. Yine aynı şekilde Kıtmir duasının zevkini ev veya iş yerlerine asarlar mekanlarını yangınlardan ve kötülüklerden korur, işinde ticaretinde bereketi artar.

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar Kıtmir duasında ismi geçen Hz İsa’nın dininden olan ve dinlerini korumak için her şeyi geride bırakıp hicret ederek mağarada uyuyan 7 kişiden birinin köpeğinin adıdır. Yüce kitabımız kur’an-ı Kerim’de Kıtmir adındaki köpeğin Ashab-ı Kehf içerisinde olduğundan ona da değer vermiş ve cennete girenlerden olduğunu müjdesini vermiştir. Mağara ise Mersin Tarsus, Kahramanmaraş Afşin veya İzmir Selçuk bölgelerinden birinde olduğu rivayet edilir. Bu mağarada uyuyan 7 kişinin 309 yıl kadar uyuduğu rivayet edilerek ismi ise 7 UYUYANLAR mağarası olarak bilinir.

Reddedilmeyecek ismi Azam duası, En etkili dilek duası ismi Azam, 3 günde etkili ismi Azam duası, İsmi Azam duası nasıl yapılır, İsmi Azam duası okuyanlar, 111 ismi Azam duası okuyanlar, Kaderi değiştiren ismi Azam duası, Gizlenen ismi Azam, Allah'ın en tesirli ismi, HU ismi Azam,

Kaderi Değiştiren Dilekleri Gerçekleştiren Dua

Kaderi değişten, dilekleri hacetleri kabul eden dua Her türlü müsbet dileğiniz için kaderi değiştirdiğine inanılan …

sırt üstü yatarak dua edilir mi, El açmadan dua edilir mi, Yatarak sure okunur mu, Dudak kıpırdatmadan dua edilir mi, Yatarak tesbih çekilir mi, Yatarken salavat çekilir mi, Televizyon izlerken zikir çekilir mi, Dua okunma halleri, Dua okurken nasıl hareket ederiz, Dua okurken nelere dikkat etmelidir, Dua okurken neler yapmalıyız, Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır, Dua nasıl yapılır, Kalpten dua nasıl yapılır, Dua ederken yapılan yanlışlar, Niyet ve duanın nasıl olması gerektiği, Doğa kulun rabbi ile konuşmasıdır, Dualarla ilgili merak edilenler, Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz,

Yatarak Dua Edilir mi?

En çok merak edilen konulardan bir tanesi yatarak veya uzanarak dua okunur mu şeklindeki olan sorunuza bir nebzede olsun …

Tefe'ül yıldızname, Tefe'ül yıldızname bak, Tefe'ül yıldız bakımı, Tefe'ül bakım, Tefe'ül yıldızname bakan hocalar, tefe'ül yıldız bakımı yapan hocalar, En iyi tefe'ül yıldızname, en iyi bakım yapan medyumlar, WhatsApp'tan tefe'ül yıldızname bak, telefonda tefe'ül yıldız bakımı, Uzaktan tefe'ül bakımı yapan hocalar,

Tefe’ül Yıldız Bakımı,Tefe’ül Yıldızname Bak

Tefe’ûl Yıldız bakımı, Tefeül Bakımı Öncelikle Tefe’ûl ne demektir onu açıklayalım. TDK’ya …